Buikheide en Oude Molen

Dit gebied bestaat uit jonge dennenbossen met twee vennen, Grootmeer en Kleinmeer genaamd. Door de bijzondere flora in het gebied is het aangewezen als beschermd natuurmonument.

De twee vennen zijn op natuurlijke wijze ontstaan door verstuiving van zand. Het Grootven meet 19 hectare en behoort daarmee tot de grotere vennen van Noord-Brabant. Verderop in het gebied zijn, naast stukken dennenbos, ook veel percelen met meer open bos en met volgroeide Amerikaanse eiken en fraaie sparren te vinden.