Molenvelden en Wolfshoeksche Heide

De naam Molenvelden is afkomstig van een molen, die hier vanaf de veertiende eeuw heeft gestaan temidden van uitgestrekte heidevelden. Deze molen was gebouwd op een heuvel en was eigendom van de abdij te Postel. De boeren uit de omgeving waren verplicht hun graan hier te laten malen. De plaats wordt nu nog gemarkeerd door de Molenberg met een informatiebordje.

Het bos is betrekkelijk jong en wordt doorsneden met een aantal paden. De groot deel van het gebied is begroeid met gemengd bos, hoofdzakelijk grove den en Amerikaanse eik. Hiertussen groeit Amerikaanse vogelkers en sporkehout. Andere delen zijn begroeid met larix en douglas en zorgen zo voor wat afwisseling.

Een aantal grafheuvels in het gebied maakt duidelijk, dat in de directe omgeving al meer dan tweeŽneenhalf duizend jaar geleden mensen woonden.